WARSZAWA

Opłata początkowa (za pierwszy km): 8.00 zł
Taryfa 1: 3.00 zł
Taryfa 2: 4.50 zł
Taryfa 3: 6.00 zł
Taryfa 4: 9.00 zł
1 godzina postoju: 40.00 zł

TRÓJMIASTO

Opłata początkowa (za pierwszy km): 8.00 zł
Taryfa 1: 3.00 zł
Taryfa 2: 4.50 zł
Taryfa 3: 6.00 zł
Taryfa 4: 9.00 zł
1 godzina postoju: 40.00 zł